Peter van eijk: Management & AdviesPeter van Eijk logo

organisatie-adviseur

 

Als organisatieadviseur ben ik doorgaans betrokken bij projecten op het gebied van visie- en strategieontwikkeling. De achtergrond voor het ontstaan van de projecten komt voort uit ‘the Challenge for Change’ die zich opdringt aan steeds meer bestuurders, directieleden en beleidsprofessionals. Het internet dat bestaande bedrijfsmodellen onder druk zet, een ICT systeem dat moet worden vervangen, veranderende wetgeving ... het is maar een greep uit ontwikkelingen waarmee velen te maken hebben. Waar het dan op neer komt, is om de urgentie te erkennen, alle relevante feiten onder ogen te zien, een nieuw beleid te ontwikkelen en daarvoor draagvlak op te bouwen bij alle belanghebbenden.