Peter van eijk: Management & AdviesPeter van Eijk logo

interim-manager

 

‘’Wil je leiding geven aan het programmabureau dat zich gaat bezighouden met innovatie?’’,  ‘’We zoeken een kwartiermaker voor deze nieuwe organisatie’’ , ‘’Kun je op interimbasis deze managementrol vervullen in onze vereniging?" 

Dit zijn drie voorbeelden uit een reeks van eervolle vragen van bestuurders en directieleden die mij de afgelopen jaren hebben bereikt.  Met veel plezier ben ik een belangrijk deel van mijn tijd actief als tijdelijk manager. De precieze omschrijvingen voor deze rol lopen uiteen van interim-manager tot projectmanager of programmamanager. Niet alleen de roldefinitie verschilt, de opdrachten variëren ook in inhoud, complexiteit en omvang. Maar er is ook een duidelijke overeenkomst: in alle gevallen gaat het om het werken met een multidisciplinair team van toegewijde mensen aan projecten op het snijvlak van organisatie en innovatie.